Frequently Asked Question

Ресетирање на лозинка
Last Updated a year ago

Постапка за ресетирање на лозинка:

  1. Отворете ја страната https://passwordreset.ugd.edu.mk/default.aspx.
  2. Во полето „Корисничко име“ внесете UGD\ime.BrojNaIndeks.
  3. Во полето „Код“ внесете го кодот кој по автоматизам веднаш се испраќа на Вашата приватна пошта.
  4. Во полињата „Нова лозинка“ и „Потврди нова лозинка“ внесете ја новата лозинка која е потребно да ги задоволува правилата од ЧПП Лозинки.
  5. Стиснете Enter

Please Wait!

Please wait... it will take a second!