Frequently Asked Question

Како да се поврзам на Eduroam од телефон или компјутер.
Last Updated a year ago

Безжична мрежа (Wireless)

Автоматско конфигурирање

За автоматско подесување на бежичната мрежа на УГД преземете ја апликацијата на следниот линк: https://cat.eduroam.org/?idp=5586 .

Апликацијата е за: Mac OS, Windows, Linux, Android, iOS...

Мануелно конфигурирање за Windows 7/8/8.1/10

Сликите и чекорите во постапката се според Windows 10, но истите се многу слични (или исти) на Windows 7/8/8.1.
За рачно да ја конфигурирате eduroam, потребно е да ги извршите следниве чекори:

1. Инсталирајте го коренскиот сертификат на УГД според постапката подолу.

2. Од Control Panel отворете го Network and Sharing Center (или View network status and tasks).

3. Кликнете на Set up a new connection or network.

4. Изберете Manually connect to a wireless network.

5. Кај Network name внесете eduroam, а во Security type изберете WPA2-Enterprise и кликнете Next:

image

6. Изберете Change connection settings, за мануелно да ја конфигурирате eduroam конекцијата;

7. Изберете го табот Security и отворете ги Advanced settings

image

8. Вклучете го Specify authentication mode и од паѓачкото мени изберете User authentication. Можете да ги снимите вашите корисничко име и лозинка со кликнување на Save credentials. Кликнете ОК.

image

9. Кликнете на Settings.

10. Внесете ги RADIUS серверите на УГД (TURTEL1.ugd.edu.mk и TURTEL2.ugd.edu.mk) и изберете го коренскиот сертификат на УГД (UGD Root Certificate Authority) како на сликата.

image

11. Кликнете Configure и исклучете го Automatically use my Windows logon name and password.

image

12. Затворете ги сите прозори со клик на OK.

13. Од листата на достапни на безжични мрежи изберете ја eduroam и внесете ги Вашето корисничко име (пр. janko.jankov@ugd.edu.mk или janko.1234@student.ugd.edu.mk) и лозинка за да се поврзете.

image

iPhone/iPad

1. Изберете Settings и кликнете на Wi-Fi;

image

2. Од листата со достапни мрежи изберете ја eduroam;

image

3. Внесете ги Вашето корисничко име (пр. janko.jankov@ugd.edu.mk или janko.1234@student.ugd.edu.mk) и лозинка за да се поврзете со кликнување на Join;

image

4. Кликнете Trust за да го прифатите RADIUS серверот на УГД.

image

5. По ова Вашиот телефон/таблет ќе се поврзи на eduroam;

image

Android

1. Изберете Settings и кликнете на Wii;

image

2. Од листата со достапни мрежи изберете ја eduroam;

image

3. Проверете дали како EAP Method е избрано ПЕАП. Во полето Phase 2 authentication изберете MSCHAPV2;

4. Внесете ги Вашето корисничко име во полето Identity (пр. janko.jankov@ugd.edu.mk или janko.1234@student.ugd.edu.mk) и лозинка во полето Enter password за да се поврзете со кликнување на Connect;

image

5. По ова Вашиот телефон/таблет ќе се поврзи на eduroam.

image

Инсталирање на коренскиот сертификат на УГД на Windows 7/8/8.1/10

Сликите и чекорите во постапката се според Windows 10, но истите се многу слични (или исти) на Windows 7/8/8.1.

1. Преземете го коренскиот сертификат на УГД од овде и отворете го;

2. Инсталирајте го со кликнување на Install Certificate;

image

3. Изберете да биде инсталиран во сертификатите за компјутерот (Local Machine) и кликнете Next. (Доколку користете Windows 7 овој чекор не е достапен и сертификатот ќе биде инсталиран во сертификатите на корисничкиот профил. Како да го инсталирате сертификатот во сертификатите за компјутерот прочитајте овде.)

image

4. Изберете Place all certificates in the following store и кликнете Browse;

image

5. Изберете го Trusted Root Certification Authorities и кликнете OK;

image

6. Кликнете Next и на следниот екран кликнете Finish;

Please Wait!

Please wait... it will take a second!