Кориснички сметки и лозинки

Секој студент или вработен на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип добива своја корисничка сметка и лозинка. Корисничката сметка понатаму се користи за автентикација на различните ИТ сервиси кои што ги обезбедува УГД: Office 365 (е-пошта, OneDrive, Teams...), е-Индекс, е-Учење, е-Библиотека...


Frequently Asked Questions

Please Wait!

Please wait... it will take a second!